Вітаємо на сайті кафедри КІЕ!

Кафедра комп'ютерної інженерії та електроніки створена у 2021 році на базі кафедр комп'ютерних та інформаційних систем і електронних апаратів (наказ ректора КрНУ № 112-1 від 29.06.2021 р.)

Наразі веде підготовку здобувачів за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр» за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія», «бакалавр» - спеціальністю 171 «Електроніка», «магістр» - спеціальністю 171 «Телекомунікації та радіотехніка» та рівня «доктор філософії» за напрямом «Інформаційні технології».

Кафедра має висококваліфікований професорсько-викладацький склад, активно співпрацює з вітчизняними та закордонними академічними установами, IT-компаніями, промисловими підприємствами та організаціями та займається прикладними науковими дослідженнями у галузі інформаційних технологій, електроніки та телекомунікацій.

Первинні посади випускника за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія»:

 • розробник програмного забезпечення (Software Engineer, SE): System Programmer, Application Programmer; Web Developer, Data Engineer;
 • системний адміністратор: System Administrator of Network / Database / Domain;
 • аналітик: Computer Systems Analyst, Data Analyst, Data Scientists, Malware Analyst;
 • тестувальник: QA Engineer, QA Tech Lead;
 • керівник проекту: Project Manamer (PM), Senior PM, Team Lead, Product Manager, Technical Lead, System Architect, Director of Engineering;

Первинні посади випускника за спеціальністю 171  «Електроніка»:

 • майстер з ремонту приладів і апаратури;
 • технік-конструктор; технік-технолог;
 • технік-програміст; технік-радіооператор;
 • диспетчер електрозв’язку;
 • технік електрозв’язку;
 • оператор медичного обладнання;
 • інспектор електрозв’язку;
 • оператор радіочастотного контролю;
 • інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організа-ційних питань електрозв’язку

інші посади:

 • Research Engineer, Support, ERP/CRM, Game Designer, Security Specialist та ін.